สมัครเรียน

Welcome to College of Integrative Medicine

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


"ไม่ว่าจะจบวิทย์ ศิลป์ ปวช ปวส ใครๆก็เรียนได้"

การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

 • อาหารสาย Healthy ไม่ใช้ผงชูรส
 • เน้นชั่วโมงเข้าครัว
 • รสชาติถูกปากคนไทยโดนใจคนต่างชาติ
 • เป็นยิ่งกว่า Chef สอนงาน Design & Presentation
 • พร้อมมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนจบ
ข้อมูลเพิ่มเติม...

สมัครเรียน

บูรณาการสุขภาพและความงาม

 • ปู Basic เพิ่มความพร้อม
 • เรียนในสิ่งที่ชอบ
 • ลงมือสร้าง Product ของตัวเอง
 • ได้ประสบการณ์ในสายความงาม และ สุขภาพจริง
ข้อมูลเพิ่มเติม...

สมัครเรียน

การแพทย์แผนไทย (เปิดรับสมัคร ปี 61)

 • แผนไทยเวอร์ชั่นหน่วยกิตน้อย
 • เน้นลงมือปฎิบัติจริง ตั้งแต่ปี 1 เทอม 1
 • เรียนรู้จากเคสจริง
 • ปูทางให้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ และ รักษาผู้ป่วยได้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม...