วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ)


     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และความสามารถด้านการประกอบอาหารชนิดต่างๆ การนำเสนออาหาร การบริการ และการบริหารจัดการครัวและร้านอาหาร และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการด้านอาหาร โดยสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบอาหารในภัตตาคารหรือโรงแรม เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและสุขภาพในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาคเอกชน เป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารได้

ข้อมูลเพิ่มเติม..
layout styles

layout styles

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(บูรณาการสุขภาพและความงาม)


     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม และด้านความงาม ในช่วงฝึกงานปี3 และปี4 จะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่เหมือนจริงในคลีนิคความงาม ศูนย์สุขภาพ และความงาม โรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งสปาชั้นนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม..