1. กรุณากรอกใบสมัคร
Block Course: CIM@DPU ที่ link ด้านล่างนี้
https://goo.gl/forms/PLD11vaUcIfM53TQ2
2. กรุณาชำระเงินค่าสมัคร
Block Course CIM@DPU
ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ :
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลขที่บัญชี 152-206-333-6