วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM)
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
  • โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 458,259
  • โทรสาร : 02-954-7911
  • อีเมล : cim@dpu.ac.th
  • Facebook : www.facebook.com/cimdpu
  • Instagram : www.instagram.com/cim_dpu
อาจารย์ ภัทรา พลับเจริญสุข(หัวหน้าหลักสูตร)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

โทรศัพท์ 02-954- 7300 ต่อ 421
โทรศัพท์มือถือ 095-453- 9691
โทรสาร 02-954- 7911
อีเมล pattra.plk@dpu.ac.th

อาจารย์ศิริวรรณ จำแนกสาร(หัวหน้าหลักสูตร)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

โทรศัพท์ 02-954- 7300 ต่อ 258
โทรศัพท์มือถือ 087-674- 7572
โทรสาร 02-954- 7911
อีเมล siriwan.jum@dpu.ac.th

อาจารย์ ณมานพ แก้วกล้า(หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ 02-954- 7300 ต่อ 475
โทรศัพท์มือถือ 064-789-3439
โทรสาร 02-954- 7911
อีเมล namanop.gaw@dpu.ac.th