สมัครเรียน

College of Integrative Medicine

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


"อนาคตสดใส โดดเด่นในสายธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม
เปลี่ยนความชอบเริ่ม startup ของตัวเองก่อนเรียนจบ"

การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

ป.ตรี การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

 • เก่งกว่าเชฟทั่วไป รอบรู้ด้านโภขนาการและสุขภาพ ปูพื้นฐานวางแผนธุรกิจ
 • เปิดตัวครัวใหม่ทันสมัยครบวงจร
 • เรียนรู้รับประสบการณ์โดยตรงจากเชฟมืออาชีพ
 • ออกแบบเมนูอาหารเพิ่มมูลค่าด้วยความรู้ด้านโภชนาการและการเลือกวัตถุดิบ
 • คำนวนแคลอรี่แนะนำโปรแกรมการทานอาหารเฉพาะบุคคล Food Instructor
 • เรียนเทคนิคการถ่ายภาพ จัดแต่งองค์ประกอบ food presentation
 • ปูพื้นฐานด้านธุรกิจ คิดค้นเพื่อต่อยอด startup ก่อนจบปี 4
ข้อมูลเพิ่มเติม...

สมัครเรียน

ป.ตรี บูรณาการสุขภาพและความงาม

(มีหลักสูตรเรียนวันเดียวสำหรับคนทำงาน)

 • หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์การเรียนด้านสุขภาพและความงามอย่างครบวงจร
 • เรียนรู้เรื่องเครื่องสำอาง และ ส่วนผสม พร้อมลงมือคิดค้นสูตรเครื่องสำอางของตัวเอง
 • เรียนรู้การประกอบธุรกิจสปา Wellness Center เพื่อเป็น Spa Manager, Beauty Therapist หรือเป็นเจ้าของธุรกิจด้านความงาม
 • เรียนรู้กลไกการทำงานของร่างกาย และ หลักโภชนาการเพื่อกำหนดรูปร่าง โดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหารแบบถูกวิธี
 • พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความโดดเด่นจากภายในสู่ภาพนอก พร้อมรับโอกาสงานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องพบปะผู้คน
 • มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน และร่วมสัมนาด้านธุรกิจสุขภาพและความงามกับสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำมากมาย
 • เรียนรู้การวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ เพื่อริเริ่ม Startup โปรเจคก่อนจบปี 4
ข้อมูลเพิ่มเติม...

สมัครเรียน
บูรณาการสุขภาพและความงาม

ภาพกิจกรรมในวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

CIM Channel