หลักสูตร

การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงามแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2

วันที่อบรม
Comingsoon...

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ราคา
ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท

รายละเอียด

  1. 1. การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการแบบ FIRSTCLASS
  2. 2. ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อศูนย์ WELLNESS
  3. 3. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพผิว และเทคนิคการทำทรีทเม้นท์แบบต่าง ๆ
  4. 4. การใช้เครื่องมือเลเซอร์ขั้นพื้นฐาน
  5. 5. การพยาบาลเบื้องต้น
  6. 6. ความรู้เรื่องการเป็นผู้ช่วยแพทย์ ในคลินิกเสริมความงาม
  7. 7. เทคนิคการแนะนำอาหารเสริมและเครื่องสำอาง แบบมืออาชีพ
  8. 8. การทำตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคลินิก และศูนย์สุขภาพ

สิ่งที่ได้รับ

  • * ประกาศนียบัตรบริการความงาม 150 ชั่วโมง (สบส.)
  • * ประกาศนียบัตรจากบริษัทนำเข้าเครื่องเลเซอร์ชั้นนำ