1. กรุณากรอกใบสมัคร
Block Course: CIM@DPU ที่ link ด้านล่างนี้
https://goo.gl/forms/PLD11vaUcIfM53TQ2

2. กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน

Block Course CIM@DPU

ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เลขที่บัญชี 647-200-1114