• ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักส่งเสริมสุขภาพ
 • สิทธิ์ยื่นสอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปา (spa manager)

เรามั่นใจว่าจะสามารถสอนให้คุณมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง

หลักสูตรเดียวที่มีเรียนวิชาการบริหารโรงพยาบาล

HOSPITAL MANAGEMENT (แห่งแรกในประเทศไทย) หลักสูตร HB เรามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่สด ใหม่ ทันสมัย และใช้งานได้จริง

 • - ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้องม.6 ทุกแผนการเรียน (หรือวุฒิเทียบเท่า)
 • - เรียนรู้การดูแลสุขภาพและความงามแบบมืออาชีพ
 • - เรียนรู้เทรนด์และตลาดธุรกิจสุขภาพ และความงาม
 • - เรียนจริงและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ใน facility ที่ครบครันทันสมัย
 • - ต่อยอดไอเดียธุรกิจ เริ่ม start-up ของตัวเองในปี 3-4
 • - ศึกษาดูงาน และเข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Integration of Health and Beauty)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Integration of Health and Beauty)
 • - หลักสูตร 4 ปี
 • - ค่าใช้จ่ายต่อเทอม 50,000 บาท
 • - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 400,000 บาท
  การชำระเงินลงทะเบียน
 • ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กรอ. และ กยศ.

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • - ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม สามารถรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ทันที
 • - ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน)
 • - ผู้ที่กู้ ชำระค่าเทอม (ค่าหน่วยกิต) ขั้นต่ำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย