ปู basic เพิ่มความพร้อม เรียนในสิ่งที่ชอบ ลงมือสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง Internship กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลก Wellness
(มีทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรเรียนวันเดียวสำหรับคนทำงาน)

 

layout styles
สมัครเรียน

 

 
ทำไมต้องเลือกเรียนบูรณาการสุขภาพและความงาม
 • เรียนจริง ปฏิบัติจริงใน facility ที่ครบครันและทันสมัย
 • นำความรู้ไปดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้
 • เป็น Wellness therapist มีงานรอ รายได้สูง เป็นที่ต้องการทั่วโลก
 • เป็นหลักสูตรแรกของประเทศซึ่งตอบโจทย์ที่สุด
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
 • ได้ศึกษาดูงาน และ Internship กับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • มีรายได้ตั้งแต่ยังเรียน
 • มีหลักสูตรเรียนวันเดียวสำหรับสายวิชาชีพที่มีประสบการณ์
เรียนอะไร
 • เรียนและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจของตัวเอง
 • เรียนรู้เทรนด์ธุรกิจสุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อเริ่ม start-up เป็นของตัวเองก่อนจบปี 4
 • เพิ่มความพร้อมสำหรับน้องๆสายศิลป์ ปวช ปวส และกศน. ก่อนเริ่มเรียน
 • เพิ่มความรู้การดูแลสุขภาพและความงามเบื้องต้น ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้
 • เลือกวิชาเอกตามความชอบทั้งสายสุขภาพ หรือ สายความงาม
 • ศึกษาดูงาน และ Internship กับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

เลือกวิชาเอกสายความงาม
 • ออกแบบแผลิตภัณฑ์ความงามต่อยอดธุรกิจ
 • เทคโนโลยีเครื่องสำอางดูแลผิว
 • เทคโนโลยีเครื่องสำอาง และ make up
 • สปา ศาสตร์คันธบำบัด และวารีบำบัด
เลือกวิชาเอกสายสุขภาพ
 • การจัดการและควบคุมน้ำหนัก
 • โภชนาการเพื่อสุขภาพ
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการสุขภาพ
 • วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

จบแล้วทำอะไร? ก้าวหน้าไปถึงไหน?

Health & Beauty @ CIM ผลิตบัณฑิตไปทำงานได้หลากหลายช่องทาง:

 1. ทำงานในคลินิกความงามและชะลอวัย (Medical Aesthetic & Anti-aging Clinic)
 2. ทำงานใน Wellness Center เช่น Wellness therapist, Advisor, Supervisor, Manager, Regional manager
 3. ทำงานในโรงพยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย สปาชั้นนำในและต่างประเทศ
 4. เป็นเจ้าของกิจการ Beauty and cosmetic product, กิจการ Health & Wellness หรือกิจการ Aesthetic & Anti-aging Clinic

 

FAQ


คุณสมบัติในการสมัคร

สายวิทย์และศิลป์ ปวช. ปวส. ใครๆก็เรียนได้

 

 

กู้ได้ไหม ?

กู้ได้ กยศ.

 

 

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

เหมาจ่าย เทอมละ 50,000 บาท

 

 

เตรียมตัวอย่างไร ?

- รูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

 

 

มีทุนอะไรบ้าง ?

ทุนสานฝันบัณฑิตใหม่
เรียนฟรีปีแรก
(สอบสัมภาษณ์)

 

 

สายศิลป์สมัครได้ไหม ?

วิทย์ ศิลป์ ปวช ปวส จบสายไหนก็เรียนได้

 

 

ไม่มีพื้นฐานสายวิทย์จะเรียนไหวไหม ?

มีการเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่ปี 1