หลักสูตร

Homeopathy Module 1 (โฮมีโอพาธีย์)

วันที่อบรม
31 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2564

สถานที่อบรม
อบรมแบบ ONLINE ผ่านระบบ ZOOM

ราคา
ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท
(ชำระเงินภายใน 15 ตุลาคม 2564)
* ราคาพิเศษ 25,000 บาท

รายละเอียด

เรียนเกี่ยวกับประวัติของโฮมีโอพารีย์ การเตรียมผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ โฮมีโอพารีย์ หลักการและกลไกการทำงานของโฮมีโอพารีย์ สรรพคุณของยา Amica, Aconite, Hypericum, Belladonna, Chamomilla, Ant tart, Gelsenium, Bryonia, Eupatorium, Apis, Cantharis, Ledum, Rhus tox, Ruta และ Symphytum และการบำบัดโรค เช่น การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุภาวะแมลงสัตว์กัดต่อย โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น