“นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
Expert ตัวจริงด้านธรรมชาติบำบัด และโฮมีโอพาธีย์”

เรียนกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในศาสตร์แต่ละด้าน

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ด้านฮอร์โมนและการชะลอวัย

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
สำนักแพทย์ทางเลือก

ดร.กมล ไชยสิทธิ์
ด้านการกำหนดอาหาร ด้านมะเร็ง

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
ด้านการแพทย์ชะลอวัย

พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ผู้สืบทอดการแพทย์แผนไทย สายราชสกุล ทินกร

นพ.บัญชา แดงเนียม
ด้านคีเลชั่น

สมัครเรียน ออนไลน์

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรการแพทย์บูรณาการ?


 • เพิ่มเติมความรู้เพื่อรองรับสายงานสุขภาพ และต่อยอดธุรกิจสาย Wellness ตามนโยบายแห่งชาติ
 • ได้เรียนกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในศาสตร์แต่ละด้าน
 • เป็นหลักสูตรแรกที่มีความร่วมมือกับ 5 สถาบันแพทย์ทางเลือกของประเทศ
 • รู้ลึก รู้จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลตัวเอง และคนรอบข้างได้
 • ได้เรียนรู้จากเคสจริง ลงมือปฏิบัติทำจริง

เรียนอะไร?


 • ธรรมชาติบำบัด

  - อาหารเพื่อสุขภาพ, วิตามินบำบัด, ล้างพิษ, อาหารบำบัดโรค
  - ธรรมชาติในการเสริมเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
  - วารีบำบัด, คีเลชั่น, ล้างลำไส้, Stem cell, ออกซิเจนบำบัด

 • โฮมีโอพาธีย์

  - วินิจฉัยโรค ฝึกปฏิบัติเตรียมยากว่า 50 ชนิด - ดูงาน และฝึกลงสนามจริง

 • การบริหารธุรกิจสุขภาพ สปา คลินิก วางแผนการเงิน และแผนการตลาด
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และธุรกิจด้านสุขภาพ 
 • องค์ความรู้สุขภาพรอบด้านในการดูแลตัวเอง และผู้อื่น

เหมาะสำหรับใคร?


นักศึกษาจบใหม่

แพทย์ทั่วไป และแพทย์ทางเลือก

พยาบาล เภสัชกร บุคลากรในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

บุคลากรในสายสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าของคลินิกและธุรกิจสุขภาพ ฟิตเนส และสปา

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านสุขภาพ

 

FAQ


จำเป็นต้องจบแพทย์ไหม?

ไม่จำเป็นต้องจบแพทย์ เพราะเรามีคอร์สเรียนปรับพื้นฐาน

 

 

ใช้เวลากี่ปี?

ระยะเวลา 2 ปี ตลอดหลักสูตร

 

 

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

เทอมละ 80,000 บาท

 

 

 

เรียนวันไหน?

เสาร์-อาทิตย์ 09:00-16:00 (มีอัดคลิปสำหรับเรียนทบทวน)

 

 

 

ถ้าสนใจ
ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ?

รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ, สำเนา transcript, ค่าสมัคร 500 บาท

 

 

ถ้าไม่พร้อมจะจะเรียน ป.โท ตอนนี้ จะทำอย่างไร?

เรามี Block Course ให้ลงเรียนร่วมกับหลักสูตรปริญญาโท และยังสามารถเทียบโอนได้ด้วย หากต้องการเรียนต่อปริญญาโทในภายหลัง