อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร

 

การศึกษา

  • บธ.ม. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • บธ.บ (การจัดการครัวและภัตตาคารหลักสูตรร่วม Le Cordon Bleu) วิทยาลัยดุสิตธานี