layout styles

หลักสูตรแพทย์แผนไทย ก วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทย เรียนเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 3 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
Diploma in Traditional Thai Medicine

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
Diploma in Traditional Thai Pharmacy

 • หลักสูตรแพทย์แผนไทย ก หลักสูตรแรกที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย
 • เรียนจริง ปฏิบัติจริง ภายใต้มาตรฐานมหาวิทยาลัย
 • เพิ่มเนื้อหาด้านการแพทย์ทางเลือกและการบริหารธุรกิจสุขภาพ
สมัครเรียน

เพียงแค่คุณ...

 • อยากเป็น.....หมอแผนไทย
 • อยากมี.....ธุรกิจของตัวเอง
 • อยากเป็น.....เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • อยากมี.....ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
 • วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • เปิดสอนหลักสูตรการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)

 • สาขาเภสัชกรรมไทยและสาขาเวชกรรมไทย

 • มาเรียนกับเราเพื่อทำความฝันของคุณให้เป็นจริงกันนะคะ

ทำไมต้องเรียนแพทย์แผนไทย (ก) ธุรกิจบัณฑิตย์


 • เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่มีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
 • มีที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในด้านการแพทย์แผนไทย
  (อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา) และการแพทย์ทางเลือก (อาจารย์หมอบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล)
 • เน้นให้เข้าใจพื้นฐานการวิเคราะห์โรคตามโครงสร้างและกลไกการทำงานร่างกายตามหลักการแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์และหัตถการไทยในการแพทย์แผนไทยและสืบทอดมาจาก “ราชสกุลแพทย์ ทินกร”
 • เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่มีการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งผู้เรียนจะมีความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการธุรกิจของตนเอง เช่น การจัดตั้งคลินิก การบริหารจัดการร้านขายยา และโรงงานผลิตยาแผนไทยที่ได้รับมาตรฐาน
 • มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตยาในโรงงานอุตสาหกรรมและมีการดูงานในแหล่งผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน

แพทย์แผนไทย (ก) ธุรกิจบัณฑิตย์
เรียนอะไร?


 • โครงสร้างร่างกายเพื่อใช้ในการตรวจและวินิจฉัยโรค
 • การตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทย
 • มีการฝึกตรวจวินิจฉัยโรคจากเคสจริง และสามารถเลือกใช้ยาแผนไทยที่เหมาะสม
 • มาตรฐานการผลิตยาในโรงงานอุตสาหกรรม และมีการดูงานในแหล่งผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน
 • ความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดตั้งคลินิก การบริหารจัดการร้านขายยา และโรงงานผลิตยาแผนไทย
 • เรียนรู้รูป ลักษณะ ชื่อและสรรพคุณของพืชสมุนไพรทั้งสดและแห้ง เพื่อใช้ในการรักษาโรคด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
 • เรียนรู้สูตรการทำยาตามกรรมวิธีแบบโบราณ เช่น ตะนาวยา สัมพหุลาเหลือง คั่วยาหมอ และการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม

จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?


เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยของตนเอง

 

เปิดร้านขายยาสมุนไพรของตนเอง

 

เป็นหมอแผนไทยในคลินิกเอกชน

 

เป็นผู้ควบคุมและดูแลโรงงานผลิตยาสมุนไพร

 

เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใน Wellness center

 

แพทย์แผนไทย (ก) ธุรกิจบัณฑิตย์
เหมาะกับใคร?

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการแพทย์แผนไทย
 • เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • บุคลากรทางการแพทย์
 • บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

     สมัยนี้เป็นยุคที่คนรักสุขภาพและมีการประกอบอาชีพค้าขายในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเยอะ ปัญหามีอยู่ว่าเนื่องจากเวลานี้เศรษฐกิจเกิดการตกสะเก็ดเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่รักสุขภาพและมีอาชีพค้าขายผลิตภัณฑ์สุขภาพก็น่าจะมีอาชีพที่เป็นหลักเป็นฐานเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี “ในเมื่อรู้สุขภาพ รักสุขภาพ ค้าขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นแพทย์แผนไทยอย่างมีใบประกอบโรคศิลปะเพื่อวิชาชีพที่ยั่งยืนจะดีกว่าไหม” ซึ่งหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางวิทยาลัยฯสร้างสรรค์ขึ้นนั่นคือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย (ก) สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งจริงๆก็มีอยู่ทั่วไปแต่เรามาคิดกันว่าถ้าเป็นหลักสูตรที่มาสอนในมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะมีอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลาย ความรู้ก็จะ รู้ครบ รู้รอบ รู้กว้าง รู้ลึก ซึ่งเราเปิดรับนักเรียนกันแล้ว ติดตามได้เลยนะครับ

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

     ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เราสอนคนให้เป็นหมอ สอนหมอให้รักษาคน สอนหมอให้มีวิชาชีพเลี้ยงตน สอนหมอให้ทำธุรกิจเป็นในแบบมีจรรยาบรรณ สอนหมอให้มีความรู้เกินกว่าวิชาแพทย์ เพราะเราเชื่อว่าการเป็นหมอไทยที่มีคุณภาพนั้นต้องเรียนเพื่อให้รู้ครบรู้รอบในแบบรู้จริงและเรียนในราคาค่าเล่าเรียนที่จับต้องได้ในระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเอกชน

FAQ การแพทย์แผนไทย (ก) ธุรกิจบัณฑิตย์


คุณสมบัติในการสมัคร

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีวุฒิ ม.6 ขึ้นไป

 

เตรียมตัวสมัครเรียนอย่างไร

รูป 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

 

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

เทอมละ 30,000 บาท

 

 

ใช้เวลากี่ปี

ระยะเวลา 3 ปี ตลอดหลักสูตร
โดยปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัขกรรมไทยและปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย

 

 

เรียนวันไหน

เสาร์ – อาทิตย์ 09:00 - 17:00 น.

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-9547300 ต่อ 785
อาจารย์แพทย์แผนไทยเกศชฎา โชติพูล 085-7513886
อาจารย์แพทย์แผนไทยอภิรัช ประชาสุภาพ 062-350-9988
Website: cim.dpu.ac.th
Email: cim@dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/TMDPU/
Instagram: cim_dpu
LINE@: @cimdpu