layout styles

ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
(B.TM) Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

สมัครเรียน

ทำไมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยถึงน่าสนใจ?

เนื่องจากเทรนด์สุขภาพกำลังขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับในอีก 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ความต้องการในธุรกิจด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ยาสมุนไพร ธุรกิจร้านขายยา คลินิกแพทย์แผนไทย กำลังเป็นที่น่าสนใจและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมีนโยบายในการขยายตัวปีละ 20% แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย ที่นี่สอนให้บัณฑิตเป็นมากกว่าหมอไทยด้วยองค์ความรู้ตามวิธีการรักษาแบบโบราณ เพิ่มเติมความรู้ด้านแพทย์ทางเลือก เพื่อเปิดกว้างสายงานในอนาคต สอนความรู้ธุรกิจที่เน้นการผสมผสานแนวคิดและเทคโนโลยีที่สามารถสร้างและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้

ทำไมต้องเรียนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์?


 
 • เป็นที่เดียวที่ให้เริ่ม Start up เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเอง
 • ลงมือทำจริงในการรักษาทางการแพทย์แผนไทยมากกว่า 20 วิธี
 • ตรวจ วินิจฉัยโรค และรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยได้จริง
 • สามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้
 • รู้จริงด้านการแพทย์ทางเลือก โดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียง (อ.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล)
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่เดียวในประเทศที่มีแหล่งฝึกงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • เรียนรู้การทำยาตามกรรมวิธีแบบโบราณ เช่น ตะนาวยา หม่ายา กัดยา คั่วยาหอม ที่เดียวในประเทศ
 • รู้ลึกแพทย์แผนไทยโดยอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักด้านการแพทย์แผนไทย (อ.พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา)
 

เรียนอะไรกันบ้าง?


 • ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้อง ม.6 สายศิลป์ (หรือวุฒิเทียบเท่า)
 • เรียนรู้พืชสมุนไพรสด-แห้งจากของจริงทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
 • เรียนและฝึกปฏิบัติการทำยา การตั้งและพัฒนาตำรับยา และเวชปฏิบัติแบบโบราณที่หลากหลาย
 • รอบรู้ด้านสุขภาพในทางการแพทย์ทางเลือก
 • เรียนรู้การตรวจและวินิจฉัยโรคตั้งแต่ปี 1
 • เรียนรู้การบริหารจัดการและการทำธุรกิจ เริ่ม Startup ของตัวเอง
 • ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

จบแพทย์แผนไทยทำงานอะไรได้บ้าง?


เป็นเจ้าของคลินิกการแพทย์แผนไทย

 

ผู้ควบคุมและดูแลโรงงานผลิตยาสมุนไพร

 

ทำงานในคลินิกแพทย์แผนไทย หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 

เป็นเจ้าของธุรกิจยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร, โรงงานผลิตยาสมุนไพร, ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด

 

ทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Q : คุณสมบัติในการสมัคร

A : สายวิทย์และศิลป์ ปวช. ปวส. ใครๆก็สามารถเรียนได้

Q : ค่าเทอมเท่าไหร่

A : เทอมละ 60,000 บาท

Q : ถ้าเรียน ปวช. ปวส. สามารถโอนหน่วยกิตได้ไหม?

A : ไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้

Q : กู้ได้ไหม?

A : สามารถกู้ กยศ. ได้

Q : เตรียมตัวอย่างไร
 • รูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา
Q : ไม่ได้เรียนสายวิทย์ จะเรียนไหวไหม?

A : มีเรียนปรับพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 1

ภาคปกติ 4 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 480,000 บาท

(เทอมละ 60,000 บาท)
นางสาวไทยอิสรีย์ ธรรมรังษี(น้องฝ้าย ปี 1)

      “การมาเรียนที่นี่สนุกมาก…ทั้งเรียน ทั้งฝึกปฏิบัติ มีการแทรกเกมส์ และกิจกรรมต่างๆในเนื้อหา เพื่อให้เราจำได้ง่ายขึ้น ได้รู้จักสมุนไพร และวิธีการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรในบ้านที่ไม่เคยรู้มาก่อน และที่ชอบสุดๆ คือบรรยากาศของมหาวิทยาลัย มิตรภาพของเพื่อนๆ และอาจารย์ทุกคนที่นี่…. ทุกคนดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ”

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-9547300 ต่อ 785
อ.อภิรัช ประชาสุภาพ (อ.โฉบ) 062-350-9988
อ.อรุณรัตน์ แซ่อู้ (อ.จิ๊บ) 088-3901776
Website: cim.dpu.ac.th
Email: cim@dpu.ac.th
Facebook: @tmdpu
Instagram: cim_dpu
LINE@: @tmdpu