หลักสูตร

Anatomy & Physiology
กายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยา

วันที่อบรม
9 – 14 พฤศจิกายน 2563
*เรียนจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 17.00 น.

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ราคา
9,600 บาท (สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน)

รายละเอียด

  1. Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology หรือ CIBTAC เป็นสถาบันการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับความงามและเครื่องสำอางจากประเทศอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาทางวิชาชีพของสมาพันธ์ความงามและเครื่องสำอางประเทศอังกฤษ (British Association of Beauty Therapy and Cosmetology หรือ BABTAC)

สิ่งที่ได้รับ

  • * Certificate in Anatomy & Physiology จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อผ่านการอบรมครบ 60 ชั่วโมง
  • * Diploma in Anatomy & Physiology จาก CIBTAC-Confederation of International and Beauty Therapy and Cosmetology (UK) จากประเทศอังกฤษ เมื่อผ่านการทดสอบ

หมายเหตุ

  • ค่าอบรมไม่รวมค่าสมาชิกตลอดชีพ (3,000 บาท )
    และค่าสอบ CIBTAC (4,500 บาท )