หลักสูตร

การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงามแบบมืออาชีพ

วันที่อบรม
2 ธันวาคม 63 - 31 มีนาคม 64

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ราคา
ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท
(จ่ายเงินภายใน 20 พฤศจิกายน 2563)
* โปรโมชั่นแบบเลือกได้
 1. มาเดี่ยว 36,000 บาท
 2. มาแพ็คคู่ 35,000 บาท
* ราคารวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

รายละเอียด

 1. 1. การพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการแบบ FIRSTCLASS
 2. 2. ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อศูนย์ WELLNESS
 3. 3. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์สภาพผิว และเทคนิคการทำทรีทเม้นท์แบบต่าง ๆ
 4. 4. การใช้เครื่องมือเลเซอร์ขั้นพื้นฐาน
 5. 5. การพยาบาลเบื้องต้น
 6. 6. ความรู้เรื่องการเป็นผู้ช่วยแพทย์ ในคลินิกเสริมความงาม
 7. 7. เทคนิคการแนะนำอาหารเสริมและเครื่องสำอาง แบบมืออาชีพ
 8. 8. การทำตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคลินิก และศูนย์สุขภาพ

สิ่งที่ได้รับ

 • * ประกาศนียบัตรบริการความงาม 150 ชั่วโมง (สบส.)
 • * ประกาศนียบัตรจากบริษัทนำเข้าเครื่องเลเซอร์ชั้นนำ