คอร์สที่เปิดสอน


Spa Manager รุ่นที่ 18 โครงการอบรม
ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

สมัครอบรม

○ Anatomy & Physiology
○ Body Massage
○ Aromatherapy
○ Reflexology
○ Manual Lymphatic Drainage Massage
○ Skin treatment
○ หลักสูตรผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
○ หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
○ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
○ หลักสูตรการนวดด้วยนํ้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
○ หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง