herobanner pc ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
herobanner mobile ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พิเศษ
ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มิ.ย. 66
ราคา 13,000 .-
15,000 .-
สำหรับผู้ที่สมัครเรียน 20 คนแรก จ่ายเพียง 12,500 .- เท่านั้น!

ฟรีคอร์สเรียน!

Digital Marketing มูลค่า 6,000.-

 • เริ่มเรียนวันที่

  3 ก.ค. - 19 ก.ค. 66   (เรียนจันทร์-เสาร์)
  เวลา 09:00-16:00 น.
 • สถานที่เรียน

  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรอกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • หัวข้อ Digital Marketing
 • ประกาศนียบัตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการรับรอง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณะสุข
 • เสื้อ CIM@DPU 1 ตัว
 • อาหารว่างเช้าบ่าย เมื่อมาเรียน Onsite

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ที่อยู่ในองค์กรธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ที่อยากพัฒนาไปสู่ระดับบริหาร
 • ผู้ที่อยากยกระดับสปาไปสู่ธุรกิจ Wellness

“ ยกระดับ Thai Spa
สู่ Wellness Industry ”

certificate
เรียนจบรับ

CERTIFICATE

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร

lecturer img - นายชัยรัตน์ รัตโนภาส รองประธานกรรมาการสมาพันธ์ สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย
lecturer img - ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเสริมสุขภาพ และสปาเพื่อสุขภาพ
lecturer img - คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย
lecturer img - อ.อณิตา เครือประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสปาเพื่อสุขภาพ
lecturer img - รัตนมน เจียวท่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน spa and wellness treatment

ตารางอบรม

SPA MANAGER PROGRAM #21

3 July - 19 July 2023

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 21 (สัปดาห์ที่ 1)

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 21 (สัปดาห์ที่ 2)

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่ 21 (สัปดาห์ที่ 3)

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตารางอบรม SPA MANAGER PROGRAM #21 3 July - 19 July 2023 ธุรกิจสปา, ธุรกิจเพื่อสุขภาพ, Wellness, การดูแลผิวหน้า, ผิวหน้า, ผิวกาย, การออกกำลังกายเพื่ออสุขภาพ, อุปกรณ์สปา, เครื่องมือสปา, สปา, การออกแบบสปา, เมนูสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, สุคนธบำบัด, ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หมายเหตุ : ตารางอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม